Comença la redacció dels manuals tècnics

Els manuals tècnics s’estan elaborant a partir dels resultats obtinguts del Life Pinassa i revisió bibliogràfica.

Tractaran les temàtiques següents:

– Bones pràctiques de gestió forestal i conservació de la biodiversitat en boscos de Pinus nigra salzmannii.

– Caracterització i conservació de rodals madurs.

– Paper del foc en la conservació de l’hàbitat.

Estaran adreçats a tècnics forestals i de conservació del medi natural, administracions, institucions científiques i de conservació de la natura, propietaris forestals, bombers.

Publicat a News ca