Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d’Ora

 

Superfície de pinassa:   237 ha
Espai Natura 2000:  ES5130029 – Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d’Ora