Objectius

El LIFE + Pinassa té com a objectiu principal millorar la conservació dels boscos de pinassa (Pinus nigra) a Catalunya (hàbitat 9530 * Pinedes (sud-) mediterrànies de Pinus nigra endèmics).

AGS_007

El projecte se centra en la implementació de múltiples accions encaminades a millorar l’estat de conservació dels boscos de pinassa a mig i llarg termini dins de la xarxa Natura 2000 catalana.

Les accions s’adrecen de manera integrada als principals problemes i amenaces que aquest hàbitat, actualment en un procés de degradació i de regressió, s’enfronta: estructures desestabilitzades sense capacitat de regeneració, no diversificades i fortament exposades a incendis en el futur, a causa de la intensa explotació del passat, l’abandonament de la gestió i l’efecte dels grans incendis forestals, en un context de dràstics canvis globals.

La singularitat de les accions de conservació proposades porta una dimensió clara de demostració a la zona del projecte pel que fa a gestió forestal sostenible i multifuncional, que s’ampliaran a la Península Ibèrica, d’aquest hàbitat d’interès comunitari prioritari.

LIFE Pinassa emprendrà accions en 10 llocs d’importància comunitària (LIC), alguns dels quals cobreixen la major part de la distribució d’aquest hàbitat a la xarxa Natura 2000 catalana.

Els objectius específics són:

– Protegir les poques masses de característiques culturals i biològiques excepcionals presents en l’àrea de distribució de pinassa, millorar l’estabilitat de l’hàbitat, la regeneració i la biodiversitat, i reduir la seva vulnerabilitat als incendis.

– Millorar significativament la biodiversitat dels boscos joves, densos i d’estructura senzilla de pinassa, la regeneració d’aquells fortament explotats o d’aquells afectats per grans incendis.

– Augmentar la resistència i resiliència (capacitat d’auto-defensa i recuperació) dels boscos de pinassa a grans incendis i al canvi climàtic.

– Generar i transferir plans i eines de gestió als administradors i propietaris, per fer compatible la conservació dels boscos de pinassa amb les seves funcions productives i recreatives.

– Contribuir a la resolució de conflictes entre les diferents funcions dels boscos de pinassa: ecològiques, econòmiques i socials.

– Difondre informació sobre la xarxa Natura 2000, els valors ambientals i la gestió sostenible dels boscos per al públic en general.