Serra de Montserrat

 

Superfície de pinassa:   10 ha
Espai Natura 2000:   ES5110012 – Montserrat-Roques Blanques-Riu Llobregat
Figures de protecció: Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
Reserva Natural Parcial de la Muntanya Montserrat
Zona perifèrica de protecció del Parc natural de la Muntanya de Montserrat