Serra de Montserrat

 

Surface of Pinus nigra:    10 ha
Natura 2000 site:   ES5110012 – Montserrat-Roques Blanques-Riu Llobregat
Protection figures: Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
Reserva Natural Parcial de la Muntanya Montserrat
Zona perifèrica de protecció del Parc natural de la Muntanya de Montserrat