Serra de Montserrat

 

Superficie de pino laricio:   10 ha
Espacio Natura 2000:   ES5110012 – Montserrat-Roques Blanques-Riu Llobregat
Figuras de protección: Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
Reserva Natural Parcial de la Muntanya Montserrat
Zona perifèrica de protecció del Parc natural de la Muntanya de Montserrat