Els Ports

 

Superficie de pino laricio:   922 ha
Espacio Natura 2000:  ES5140011 – Sistema prelitoral meridional
Figuras de protección:   Parc Natural dels Ports
 Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports