Els Ports

 

Surface of Pinus nigra:  922 ha
Natura 2000 site:  ES5140011 – Sistema prelitoral meridional
Protection figures:  Parc Natural dels Ports
Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports