Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d’Ora

 

Surface of Pinus nigra:   237 ha
Natura 2000 site:  ES5130029 – Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d’Ora