Els Ports

 

Superfície de pinassa:   922 ha
Espai Natura 2000:  ES5140011 – Sistema prelitoral meridional
Figures de protecció:  Parc Natural dels Ports
Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports