C6. Actuacions silvícoles estratègiques per a la prevenció de grans incendis forestals en els boscos de Pinus nigra

Els treballs de prevenció consistiran en la implementació en punts estratègics de gestió (1) de tractaments silvícoles de prevenció innovadors i cremes prescrites, que tenen per objectiu generar estructures de bosc de pinassa resistents i resilients a grans incendis forestals i que, sobretot, incideixin en la reducció de la intensitat dels incendis que es puguin donar a la zona.

Objectius específics

  1. Reduir el risc de grans incendis forestals a l’hàbitat de pinassa, a través d’actuacions en punts estratègics de gestió, en zones on aquest hàbitat està en condicions ecològiques favorables i té un interès especial, sigui per la presència de rodals singulars o bé per estructures madures i d’interès per a la biodiversitat.
  2. Obtenir estructures de bosc de pinassa que garantiran un comportament del foc assequible als mitjans d’extinció, per al seu control, i evitaran la generació de focs d’alta intensitat, que es propaguen per les copes.
 (1) La millora en l’anàlisi i estudi del patró de comportament de grans incendis ha permès establir una metodologia per determinar les localitzacions clau que condicionen el moviment i abast final dels mateixos. Aquestes localitzacions anomenades punts estratègics de gestió (PEG) per al control de grans incendis forestals, permet al sistema d’extinció concentrar recursos en llocs que permetran establir maniobres de control segures i eficaces.

Resultats

En el projecte es planifiquen un total 65ha, repartides entre la regió prepirinenca i central i la regió meridional. Finalitzada l’Acció 3, s’han seleccionat un total de 81,24ha. Del total seleccionat una part es realitza de forma mecanitzada i una altra part amb cremes prescrites, realitzades directament pel soci DINT. Alguns rodals es localitzen fora de les ZEC en Punts Estratègics de Gestió per a la prevenció de grans incendis forestals, anomenades àrees d’influència (A.I.). La distribució de les accions per ZEC i el seu estat d’execució es mostren a la Taula 1.

Taula 1. Distribució i estat de les Accions C6 segons Programa de conservació

ÀMBIT ZEC Superfície (ha) TREBALLS DE CONSERVACIÓ
Superfície (ha) Estat
Prepirenaico y central ES5130029 Serres de Queralt i els Tossals-Aigua d’Ora (A.I.) 41,94 41,94 Finalitzats
Prepirenaico y central ES5130027 Obagues riera de Madrona(A.I.) 15,24 15,24 Finalitzats
Meridional ES5140009Tivissa-Vandellòs-Llaberia 10,92 10,92 Finalitzats
Meridional ES5140011 Sistema Prelitoral Meridional 13,14 13,14 Finalitzats

 

pinassa6

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Crema prescrita del sotabosc de pinassa per a prevenció d’incendis a les Serres de Queralt i els Tossals-Aigua d’Ora