Galeria fotogràfica

 

Fotos al Parc Natural dels Ports, per Jordi Bas

Fotos a la comarca del Solsonès, per Jordi Bas

 

Fotos a l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà, per Jordi Bas

 

Fotos al Parc Natural Muntanya de Montserrat, per Jordi Bas

 

 

Tasques de selecció i delimitació de rodals. Un cop efectuats els inventaris i redactat el Programa específic d’accions de conservació per a cada zona (accions C2 i C3), es realitzaran les aclarides – segons els models ORGEST per les pinedes de pinassa – i altres accions de conservació d’acord amb les característiques de les formacions de les pinedes.