Acabada l’acció C5 a la finca de Can Maçana de la Fundació Catalunya la Pedrera

Durant el maig s’ha acabat l´última fase de les feines previstes dins l’acció C5 a Can Maçana. S’ha realitzat la sembra de llavor fent servir 3 metodologies diferents: sembra amb tractor, sembra amb pala fanguera, sembra tirant les llavors a l’atzar i sembra amb la metodologia del nengo-dango. Tots els punts de sembra han estat cartografiats i georeferenciats (s’han establert més de 200 punts de control), per tal de poder fer seguiment dels diferents mètodes, i veure quins han estat més exitosos. En total, s’ha plantat en una superfície de 8.32ha, i s’ha fet servir 4 kg de llavor seleccionada per Forestal Catalana de zones de Catalunya on la variant genètica és molt semblant a l’existent a Can maçana. Les feines de sembra i plantació les ha fet l’empresa Social Forest SL

Aquesta feina es complementa amb les estassades entorn als peus de pinassa fetes la primavera i tardor passades per ajudar a que la llavor que caigués de l’arbre durant la primavera tingués més opcions de germinar, i la plantació de 3000 plançons en la mateixa zona. Després d’una tardor, hivern i primera part de la primavera molt favorables en quant a precipitacions, s’ha pogut constatar que la gran majoria de plantes han tingut una bona resposta i es veien amb brots nous, i que aquest any a la zona hi ha hagut una gran producció de pinyes per part dels arbres de pinassa.

L’objectiu final d’aquest acció, és repoblar de pinassa l’àrea de can Maçana, molt castigada pels incendis de les últimes dècades que pràcticament l’han fet desaparèixer , i garantir una nova generació que doni continuïtat i possibilitat d’expansió d’aquesta espècie.

1_c5

Foto: Nengo-Dango. Masses d’argila de la zona, barrejada amb adob natural i llavors de pinassa

2_c5

Foto: Sembra de Nengo-dango entorn al punt de control.

3_c5

Foto: Sembra amb tractor

4_c5

Foto: Sembra amb tractor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat a News ca