Finalitzen les actuacions silvícoles per a la millora de la conservació dels boscos de pinassa

Amb la finalització de les actuacions silvícoles a Horta de Sant Joan (Parc Natural dels Ports) (Figura 1 i 2) es culmina la fase d’implementació de les actuacions silvícoles del projecte LIFE + pinassa. Els rodals executats se centren en 6 Zones d’Especial Conservació (ZEC) de la Xarxa Natura 2000, abastant gran part del territori català i muntanyes de diferent titularitat (Figura 3). S’han implementat un total de 260 ha, el que ha suposat la contractació i formació de 14 empreses de treballs forestals.

fig 1 newsletter pinassa

Figura 1. Actuacions a Horta de Sant Joan. Foto: Jordi Bas

fig 2 news pinassa

Figura 2. Actuacions a Horta de Sant Joan.  Foto: Jordi Bas

 

fig 3 news pinassa

Figura 3. Distribució dels rodals per sectors.

Publicat a News ca