Creació del Comitè Assessor d’Experts per al seguiment tècnic de les accions

Per a la confecció del Comitè Assessor d’Experts es va seguir des del primer moment una línia de caràcter multidisciplinar. Els experts elegits estan implicats en projectes d’objectius similars per així poder aconseguir el màxim de sinergies i la màxima efectivitat en l’assessorament del projecte. El 2015 es va contactar amb les persones que per la seva experiència i coneixement acreditats podien estar interessants per contribuir, amb el seu assessorament, en aquest projecte, tant de forma presencial, en diferents reunions com a partir de contactes telefònics o correu electrònic.

 

Experts Group
Josep Maria Forcadell Roig Parque Natural dels Ports (Spain)
Lluís Coll Universidad de Lleida y CTFC (Spain)
Jarkov Reverté Consorci Serra de Llaberia (Spain)
Josep Capó Consorci Forestal de Catalunya (Spain)
Jordi Dantart Freelance Consultant (Spain)
Amador Viñolas Museu Ciències Naturals (Spain)
Carme Casas Universidad de Vic (Spain)
Enric Vadell Generalitat de Catalunya (DARP) (Spain)
Josep Jovaní Generalitat de Catalunya (DARP) (Spain)
Manuel Esteban Lucas-Borja Universidad de Castilla la Mancha (Spain)
Matt Davies The Ohio State University’s (U.S)
Paulo Fernandes Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugues)
Pedro A. Tíscar Junta de Andalucía
Pierre Drapeau Université du Québec à Montréal (Canada)
Publicat a Uncategorized