Arxius del blog

Col.laboració amb la Mid Sweden university dins l’Acció C7

El passat mes d’abril Jennie Sandström, investigadora de la Mid Sweeden University, va realitzar una estada de 3 setmanes al CTFC, on també va comptar amb el suport de Frederick Carlsson i Julia Hjalmarsson de la Mid Sweeden University. Els

Publicat a News ca, Uncategorized

Reunió de coordinació del projecte al CPF

Aquest 24 de novembre ha tingut lloc al CPF, a Torreferrussa, la reunió de coordinació de tots els socis del Life Pinassa, en la qual s’han debatut els següents temes: Midterm Report 2016, Auditoria externa i Progress report 2017. Estat

Publicat a News ca, Uncategorized

S’han instal·lat caixes refugi per a ratpenats en diferents boscos de pinassa on s’han efectuat millores o que tenen un alt grau de maduresa

A partir de principis de novembre s’ha dut a terme la instal·lació de grups de 3 caixes de 3 models diferents per varies espècies de ratpenats a cada rodal on s’han fet aclarides. L’objectiu és incrementar bons refugis per a

Publicat a News ca, Uncategorized

Comunicacions científiques i tècniques en jornades i congressos sectorials i redacció d’articles

Al 2016, s’ha redactat i editat una comunicació tècnica: – Farriol, R. et al. 2016. La Muntanya d’Alinyà: un exemple de planificació forestal que integra gestió i conservació. En: Tusell, J.M., Beltrán, M. (Coords.). 2016 XXXIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili

Publicat a Uncategorized

Visites guiades, aules i jornades de transferència i edició de material divulgatiu de petit format

Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte i les accions específiques a implementar es va maquetar i editar un díptic amb 500 exemplars (en català). En format digital s’ha traduït i maquetat el díptic en castellà i en anglès.

Publicat a Uncategorized

Seguiment ecològic de les actuacions de conservació

Mitjançant aquesta acció es realitza un seguiment de les actuacions de conservació implementades en els rodals cartografiats i inventariats en l’acció A1 i seguint les descripcions tècniques establertes en els programes d’actuació de l’acció A2. L’objectiu és avaluar l’impacte de

Publicat a Uncategorized

Creació del Comitè Assessor d’Experts per al seguiment tècnic de les accions

Per a la confecció del Comitè Assessor d’Experts es va seguir des del primer moment una línia de caràcter multidisciplinar. Els experts elegits estan implicats en projectes d’objectius similars per així poder aconseguir el màxim de sinergies i la màxima

Publicat a Uncategorized