Seguiment ecològic de les actuacions de conservació

Mitjançant aquesta acció es realitza un seguiment de les actuacions de conservació implementades en els rodals cartografiats i inventariats en l’acció A1 i seguint les descripcions tècniques establertes en els programes d’actuació de l’acció A2.

L’objectiu és avaluar l’impacte de les actuacions en l’estructura de l’hàbitat, la biodiversitat, la vitalitat i la vulnerabilitat a grans incendis forestals. Aquest seguiment es basa en les parcel·les permanents d’inventari instal·lades en l’acció A1, així com en altres mostrejos complementaris en l’espai i el temps. De forma general, els paràmetres de seguiment es monitoritzen en tres moments: abans de les actuacions, just després i al cap d’un temps (1 o 2 anys). Totes les dades procedents dels inventaris de l’acció A1 s’incorporen en aquesta acció com a part de les mesures corresponents al moment anterior a la realització de les actuacions.

c3_01_p1_nord

Parcel·la permanent en un rodal C3 després d’actuació

IMG_20160630_120927

Transsecte per caracteritzar la vegetació arbustiva en un rodal C7

IMG_20160126_161819

Mostreig destructiu (agafar tot el material vegetal d’un metre quadrat) per quantificar el combustible forestal en un rodal C6

20160812_094435

Separant fauna edàfica al laboratori (Accions C6)

20160724_011914

Captura de papallones nocturnes a Bagastrell (C3)

20160724_014234

Captura de ratpenats

20160810_122716

Pinassa madura on es fa una estació d’escolta d’ocells als Ports de Tortosa

Posted in Uncategorized