Seguiment de bioindicadors

Des del mes de maig s’estan fent tots els seguiments de bioindicadors dels rodals de bosc on s’han fet actuacions forestals de millora. Aquesta activitat s’allargarà fins a l’agost.

– Un equip de 3 persones ha realitzat transsectes a tots els rodals de les diferents accions per tenir dades de la fusta morta a terra i en peu que s’ha generat, així com de les noves cavitats del rodal.

– S’han fet transsectes de flora per evaluar els nous peus o regeneració de diferents espècies d’interès ja sigui pel seu estat de conservació o per ser indicadores dels boscos de pinassa.

– S’han realitzat estacions d’escolta d’ocells a cada rodal per evaluar si hi ha hagut cap canvi en la comunitat ornítica degut a l’obertura forestal. Sempre es fa en els rodals actuats i en zones control sense canvis per evaluar-ho correctament.

– S’estan duen a terme en els C7 cremats i C4 gestionats cens de ratpenats per mitjà de gravadores d’ultrasons automàtiques que es deixen gravant un total de 4 o 5 nits.

– S’està fent el mostreig de papallones nocturnes en aquests mateixos rodals per evaluar si hi ha hagut cap canvi en relació abans de la millora forestal de la massa de pins.

– Per últim,  s’esta fent amb 3 persones més l’estudi d’Edafofauna a les C7 i C6 amb cremes prescrites per evaluar el canvi en les zones cremades en la fauna del sòl (petits invertebrats).

Totes les mostres recollides es porten a experts que les classifiquen i identifiquen les espècies i grups corresponents.

En totes les accions de seguiment de bioindicadors estan treballant:  Elena Roca, DAvid Guixé, Arnau Silva, Aina Jorba, Marc Gómez, Eñaut Muerza i Xavier Florensa

 

Fotos transsectes flora

Zona cremada

IMG-20170710-WA0002

 

 

 

 

 

 

Pinasses anellades

IMG-20170710-WA0006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aina i Marc fent transsectes fusta morta i cavitats

IMG-20170710-WA0000

 

 

 

 

 

 

Arnau analitzant edafofauna

IMG-20170710-WA0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat a News ca