S’inicien els treballs de plantació de pinassa a Montserrat

A principis de novembre s’han iniciat els treballs de plantació de pinassa a Montserrat.
Aquesta acció forma part de l’acció C5: Recuperació de rodals de Pinus nigra en àrees afectades per grans incendis
Constitueix una acció demostrativa per a la seva aplicabilitat al conjunt dels boscos de pinassa d’aquesta estructura d’hàbitat en el conjunt de la seva distribució ibèrica. Els rodals on s’actua presenten un elevat valor demostratiu: es localitzen en llocs de bona accessibilitat, són representatius de la tipologia d’hàbitat identificada, i amb totes les facilitats per a la seva posterior visita a accions de formació i divulgació.
DSC_9832
DSC_9835
IMG_9745
IMG_9757
IMG_9780
Posted in News ca, Notícies