Visites guiades, aules i jornades de transferència i edició de material divulgatiu de petit format

Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte i les accions específiques a implementar es va maquetar i editar un díptic amb 500 exemplars (en català). En format digital s’ha traduït i maquetat el díptic en castellà i en anglès.

En el marc de les XXXIII Jornades Tècniques silvícoles Emili Garolera, que es van desenvolupar entre el 8 d’abril i el 27 de maig de 2016, el Centre de la Propietat Forestal va participar en dues d’elles donant a conèixer el projecte LIFE + PINASSA (figures 1 i 2):

1) Jornada IV: La Muntanya d’Alinyà: un exemple de planificació forestal que integra gestió i conservació. El dia 29 d’abril, una trentena de tècnics i propietaris forestals van assistir a la jornada en què es va poder visitar una de les actuacions corresponents a l’acció C4, concretament el rodal C4.01. Durant la visita es va poder discutir àmpliament sobre l’aplicació dels models ORGEST per masses irregulars per boscanys i sobre la viabilitat de l’aplicació de mesures de conservació de la biodiversitat.

2) Jornada V: Del manual al rodal: Adaptació als models ORGEST d’un bosc de pinassa amb boix sota diferents objectius de gestió. Control del boix i tractament de les restes de tallada amb foc. Durant el transcurs d’aquesta jornada es va visitar una de les actuacions relatives a l’acció C6 en què es va poder evidenciar la millora de la vulnerabilitat al foc d’aquesta massa després de l’aplicació del tractament establert en el projecte LIFE + PINASSA. Aquesta jornada es va realitzar el 6 de maig i va comptar amb l’assistència d’unes 40 persones (tècnics, estudiants i propietaris forestals).

pinassa9

 

 

 

pinassa8

 

 

 

 

 

 

Figures 1 y 2. Jornades IV i V del 29/04/2016 (visita Acció C4) y 6/05/2016 (visita Acció C6 )

Posted in Uncategorized