Comunicacions científiques i tècniques en jornades i congressos sectorials i redacció d’articles

Al 2016, s’ha redactat i editat una comunicació tècnica:

– Farriol, R. et al. 2016. La Muntanya d’Alinyà: un exemple de planificació forestal que integra gestió i conservació. En: Tusell, J.M., Beltrán, M. (Coords.). 2016 XXXIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. Consorci Forestal de Catalunya. Santa Coloma de Farners. 94 pp. ISBN: 978-84-608-8626-6

Es pot consultar clicant sobre la imatge.

muntanya d'alinya

Posted in Uncategorized